Ugdymo organizavimas - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Ugdymo organizavimas

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga savaičių skaičius dienų skaičius
1 – 5 2016-09-01 2017-05-30 32 160
6 – 8 2016-09-01 2017-06-02 34 170

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais :

1 pusmetis 2016-09-01 – 2017-01-20 — visoms klasėms,
2 pusmetis 2017-01-23 – 2017-05-30 — 1-5 klasėms,
2017-01-23 – 2017-06-02 — 6-8 klasėms.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos :

Atostogos Klasės Prasideda Baigiasi
Rudens 1 – 5 2016-10-31 2016-11-04
6 – 8 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos ( Šv. Kalėdų ) 1 – 5 2016-12-27 2017-01-06
6 – 8 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos 6 – 8 2017-02-17 2017-02-17
Pavasario ( Šv. Velykų ) 1 – 5 2017-04-10 2017-04-14
6 – 8 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros 1 – 5 2017-05-31 2017-08-31
6- 8 2017-06-05 2017-08-31

1-4 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (2 kartus per metus).

Papildomas atostogas numatoma skirti:

Klasės Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
1 – 5 2017-02-10 2017-02-17
2017-04-03 2017-04-07

5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (2 kartus per metus). Papildomas atostogas numatoma skirti:

Klasės Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
5 2017-02-10 2017-02-17
2017-04-03 2017-04-07

Pagal susidariusias iš anksto nenumatytas sąlygas atostogų laikas gali būti keičiamas.

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių

Grįžti
Redaguota : 2016 gruodžio 3