Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) sprendimu gali būti teikiamas vaikui nuo 5 metų! - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) sprendimu gali būti teikiamas vaikui nuo 5 metų!

11

Vas

Priešmokyklinė grupė

Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) sprendimu gali būti teikiamas vaikui nuo 5 metų!

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Informuojame, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendaciją dėl vaiko pasirengimo mokytis.
Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.
Įstatymo pakeitimo nuostatos įsigalios nuo 2018 m. vasario 1d.
Šaltinis:  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

Mūsų mokykloje priešmokyklinė grupė įsikūrė šviesioje, jaukioje, šiltoje klasėje. Mokslo metų pradžioje buvo nupirkti baldai, reikalingos ugdymosi priemonės, žaislai. Vaikams sudarytos puikios sąlygos ugdytis, žaisti, ilsėtis. Mažieji priešmokyklinukai stropiai ruošiasi 1-ajai klasei. Kviečiame ir kitais mokslo metais 5-6 metų amžiaus vaikus ugdytis mūsų mokykloje su mokytoja Roma Cibulskiene. Prašymai jau priimami.

Prašymas priimti į priešmokyklinę grupę

 

Grįžti

Sukurta : 2018 vasario 11

Redaguota : 2018 vasario 11