Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausa - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausa

Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausa

Olweus patyčių prevencijos programa
Mokykloje šiais metais  baigiama diegti viena iš veiksmingiausių patyčių prevencijos programų pasaulyje – Olweus. Ši programa yra pripažinta viena iš 12-os pačių efektyviausių patyčių prevencijos programų pasaulyje. Daugiau nei 35 metus gilindamasis į patyčių reiškinį, norvegų profesorius D. Olweus’as šiandien yra laikomas šios srities tyrimų pradininku ir ekspertu tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje. Svarbi Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) dalis yra mokinių apklausa pagal specialų klausimyną, kurį sukūrė Bergeno universiteto profesorius dr. Dan Olweus. Apklausos klausimai yra išversti į daugelį kalbų, taip pat ir lietuviškai. Mokinių anonimiški atsakymai yra apdorojami centralizuotai, o su tyrimo rezultatais supažindinama programoje dalyvaujanti mokykla.

Mūsų mokiniai šioje apklausoje dalyvauja antrą kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleis patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų mokykloje ir leis pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose. Tikimės, kad tyrimų duomenys parodys, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja.

2015 metų lapkričio 21 gruodžio 2 dienomis mokykloje  bus atliekama internetinė Olweus apklausa apie patyčias. Primename, kas yra įvardijama kaip patyčios Olweus apklausoje.

„Patyčios yra pasikartojantis elgesys ir mokiniams, iš kurių tyčiojamasi, yra sunku apsiginti. Taip pat patyčiomis vadiname, kai mokinys yra pašaipiai ar užgauliai erzinamas, ir tai kartojasi.  Mokinys patiria patyčias, kai vienas ar keli mokiniai:

  • Sako nemalonius ar užgaulius dalykus, pravardžiuoja, vadina bjauriais vardais ar pašaipiai apie jį / ją juokauja;
  • Ignoruoja, atstumia ar nepriima į draugų grupę;
  • Jam / jai įspiria, suduoda, pastumia ar muša, uždaro patalpoje ir neišleidžia iš jos;
  • Jį / ją apkalbinėja, siuntinėja negražius laiškelius, žinutes, komentarus, meluoja apie jį / ją ir stengiasi, kad kiti jo / jos nemėgtų;
  • Kitaip skaudina mokinį.

Tačiau patyčiomis nevadinamas draugiškas ar žaismingas paerzinimas nesiekiant įskaudinti. Taip pat patyčiomis nevadiname, kai du vienodai stiprūs mokiniai tarpusavy ginčijasi ar pešasi.“

Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė,
socialinė pedagogė Ramutė Vitienė

Grįžti

Sukurta : 2016 lapkričio 17

Redaguota : 2016 lapkričio 26