Kviečiame į "Lietuvybės centrą" - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Kviečiame į „Lietuvybės centrą“

13

Rgs

Kviečiame į „Lietuvybės centrą“

Norintys lankyti „Lietvybės centrą“ gali kreiptis telefonu: 8 315 75715.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną antradienį 15 val.

„Lietuvybės centro“ programa skirta padėti visiems vaikams turtinti savo gimtąją kalbą ir tautinę savimonę, palengvinti vaikų, grįžusių iš emigracijos, integraciją. Lankydami šį centrą vaikai turės galimybę išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, šokių,  ratelių, žaidimų, groti, pasidaryti nesudėtingų liaudies instrumentų (skudučių, birbynių, ūžlių), iš arčiau susipažinti su pasakojamąja bei smulkiąja tautosaka, tautodaile, nagrinėti Lietuvos etnografinius regionus, gamintis tradicinius lietuviškus patiekalus. Kultūrinių pažintinių išvykų metu vaikai aplankys Lietuvos istorines vietas, pasivaikščios piliakalniais, dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose. Pagilins žinias apie savo regiono istoriją ir geografiją. Centre taip pat teikiama pagalba mokantis lietuvių kalbos atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius.

 „Lietuvybės centro“ vadovas, muzikos mokytojas, etnokultūros specialistas Giedrius Griškevičius, tel.nr.: 864532791, el.paštas: griskevicius.giedrius@gmail.com

lietuvių kalbos mokytoja Zita Bražinskienė, tel. nr.: 865606654, el.paštas: zitabrazinskiene@gmail.com

projektinio darbo specialistė Simona Užkurienė, el.paštas: simona.uzkuriene@gmail.com

Grįžti

Sukurta : 2017 rugsėjo 13

Redaguota : 2017 rugsėjo 21