Būsimų pirmokų tėveliams - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Būsimų pirmokų tėveliams

12

Bal

būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas

Būsimų pirmokų tėveliams

Artėja metas, kai nemažai vaikų pirmą kartą pravers mokyklos duris. Pradėjęs lankyti mokyklą, vaikas greitai supranta, kad nebebus taip, kaip buvo, ir pradeda iš visų jėgų protestuoti bei siekti susigrąžinti įprastą gyvenimo aplinką. (Lankstinukas būsimų pirmokų tėveliams).

Specialistų nuomonė ir praktika rodo, kad vaiko adaptacijos sėkmę lemia tinkamas tėvų pasiruošimas – kuo labiau tėvai pasiruošę šiam naujam etapui, tuo ramiau jie jaučiasi susidūrę su pirmaisiais sunkumais.

Supažindinkite vaiką su mokyklos tvarka

 • Užsukite su vaiku į mokyklą, prieš pradedant ją lankyti.
 • Mokykite vaiką prisistatyti, susipažinti, pasisveikinti.
 • Pratinkite vaiką orientuotis tarp nepažįstamų žmonių, negąsdinkite nepažįstamais.
 • Pratinkite vaiką ištverti minioje, triukšme. Išklausykite, kas jį neramina tokiose situacijose.
 • Pratinkite vaiką atlikti užduotis, reikalaujančias ilgo susikaupimo, vaikas turi žinoti, kad mokykloje 35-45 minutes teks būti susikaupusiam.
 • Mokykite vaiką savo norus išreikšti žodžiais.
 • Pratinkite vaiką anksti keltis, kad streso nesukeltų dienos rėžimo pasikeitimas.
 • Iš anksto parodykite ir aptarkite kelią į mokyklą, leiskite vaikui vienam pabandyti nueiti ir sugrįžti iš mokyklos.
 • Nusiteikite dalyvauti mokyklos gyvenime – šventėse, renginiuose, susirinkimuose. Jūsų teigiamas požiūris padės vaikui susikurti teigiamą požiūrį į mokyklą.

Vaikui pradėjus lankyti mokyklą:

 • Stebėkite, kokios nuotaikos vaikas išeina ir grįžta, ar nėra emocijų, elgesio, fizinės sveikatos pakitimų.
 • Paklauskite vaiko, kaip sekėsi mokykloje, stenkitės išklausyti.
 • Jei vaikas nemėgsta daug kalbėti, skatinkite nupiešti, kaip jam sekėsi mokykloje.
 • Palaikykite ne vien žodžiais, apkabinkite, priglauskite vaiką.
 • Nelyginkie vaiko su kitais.
 • Atraskite stipriąsias vaiko puses ir gabumus ir lavinkite juos būreliuose, meninio ugdymo, sporto mokyklose.
 • Tikėkite savo vaiku ir mylėkite jį tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks jums patiktų.
 • Nepriekaištaukite vaikui, jeigu kas nors nesiseka, o bandykite pastebėti nors ir mažą pažangą jo darbeliuose, pagirti, kartu pasidžiaugti.
 • Nereikėtų pernelyg primygtinai rūpintis vaiko mokykliniais reikalais. Vaikas turi žinoti ir įsisąmoninti: mokymasis – jo reikalas; už savo veiklos sėkmę atsako  jis pats.
 • Iškilus klausimams ir problemoms visuomet galite kreiptis į mokyklos psichologę, specialąją pedagogę, socialinę pedagogę, logopedą.

Kaip tėvai gali padėti pirmokui?

 • Stenkitės paskatinti vaiką pasitikėti savimi (jei vaikas mano turįs trūkumų – tėvai turi pabrėžti jo privalumus. Jei vaikas nepasitiki savo jėgomis – jūs padėsite jam suvokti jo galimybes).
 • Rodykite vaikams gero elgesio pavyzdį, nes vaikas stebi tėvų elgesį. Elkitės taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi jis.
 • Nustatykite dienotvarkę.
 • Mokykite vaiką, kad jis pats apsirengtų.
 • Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą.
 • Pratinkite vaiką, kad išklausytų kalbantį žmogų. Klausykite atidžiai, ką sako jūsų vaikas.
 • Tegu mokosi netrukdyti dirbti savo sesutei, broliukui, tėvams.
 • Pratinkite skirti kairę ir dešinę puses.
 • Įpratinkite vaiką saugiau elgtis gatvėje, parodykite saugiausią kelią į mokyklą.
 • Kelionių, išvykų metu atkreipkite dėmesį į įvairius užrašus. Tarkite raides, skiemenis, žodžius.
 • Skaičiuokite.
 • Lyginkite, ko yra daugiau, ko mažiau.
 • Mokykite naudotis žirklėmis, mokykite dirbti su popieriumi.
 • Raginkite vaikus kurti pasakojimus, juos iliustruoti piešiniais. Mokykite deklamuoti eilėraščius     išraiškingai, aiškiai, neskubant.
 • Prašykite atsakinėti pilnais sakiniais. Klausinėkite vaikų „kodėl…?“, kad paskatintumėte juos atsakinėti „todėl, kad….“.

Psichologinis pasiruošimas:

 • Kurkite realų mokyklos paveikslą: nuteikite vaiką, kad teks susidurti ir su netikėtumais, ir su nesupratimu, net priešiškumu.
 • Mokykite vaiką dirbti ir žaisti savarankiškai, tik retkarčiais sulaukiant pagyrimo ar kitokio dėmesio.
 • Ugdykite vaiko atsakomybę. Vaikas turi pajusti, kad mokymasis – rimta veikla, už kurios sėkmę bus atsakingas pats.
 • Ugdykite vaiko socialinius įgūdžius. Mokykite vaiką prisistatyti, prašyti pagalbos, susidraugauti, tinkamai reikšti jausmus, ugdykite savivertę, sugebėjimą pasakyti “ne”, spręsti konfliktus.
 • Negąsdinkite mokykla, mokytoja, nes taip gali atsirasti išankstinis priešiškumas mokyklai, baimė.
 • Tikėkite vaiko sėkme. Tuomet jis jausis tvirtesnis, pajėgesnis, turės daugiau valios, jėgų ir užsispyrimo siekti tikslo.
 • Palaikykite vaiką. Jūsų vaikas turi tvirtai žinoti, kad susidūręs su problemomis, nesėkmėmis, jis visados sulauks jūsų pagalbos.

PIRMOKO KRAITELĖ

 • Jau pats laikas ruošti pirmoko kraitelę. Vasaros pabaigoje prekybos centrų mokyklinėse mugėse bei prekyvietėse nėra kur apsisukti! Pirmokui rekomenduojame nupirkti:
 • Kuprinę
 • Sąsiuvinius (matematikos ir lietuvių tik pirmajai klasei)
 • Aplankus knygoms ir sąsiuviniams
 • Aplanką sąsiuviniams sudėti (lengvą)
 • Pieštukinę ( penalą)
 • Paprastą pieštuką, drožtuką ir trintuką
 • 2 parkerius (su kapsulėmis)
 • 20 cm ilgio liniuotę
 • Flomasterius
 • Piešimo sąsiuvinį, spalvotus pieštukus
 • Spalvotą popierių, spalvotą kartoną
 • Klijus (sausus), žirkles
 • Plastiliną
 • Vandeninius dažus, guašą, teptukus, indelį vandeniui
 • Sportinį kostiumą  ir sportinius batelius
 • Batelius choreografijai („češkės“)
 • Mokyklinę dūdelę su šešiom skylutėm (yra pirkti knygynuose)
Grįžti

Sukurta : 2017 balandžio 12

Redaguota : 2017 balandžio 12