Naujienos

Maironiečiai viešėjo Maironio gimtinėje Likiškėlių pagrindinėje mokykloje įkurta Maironiečių draugija, kuriai vadovauja mokytoja Emilija Norkevičienė. Dvidešimt vienas mokinys siekia dvasiškai ir doroviškai tobulėti, ugdyti savo gabumus, valią, būti teisingais, dorais, darbščiais savo tautos, tėvų bei artimųjų labui.

Skaityti plačiau >

ALYTAUS SAVIVALDYBĖS LIKIŠKĖLIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IŠORĖS VERTINIMO ATASKAITA Vizito laikas – 2010 m. lapkričio 29 – gruodžio 3 d.Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimas. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI Stiprieji veiklos aspektai:1. Geri mokinių pasiekimai miesto ir apskrities olimpiadose, varžybose, konkursuose (3.2.2, 4.1.2)2. Dauguma mokyklą baigusių mokinių sėkmingai tęsia mokymąsi (3.2.3)3. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi […]

Skaityti plačiau >

LIONS QUEST      Jau 25 metus įvairių pasaulio šalių mokyklose diegiama LIONS QUEST programa, kuri padeda įgyvendinti daugelio vaikų ir tėvų svajonę: mokytis saugioje, tarpusavio santykiais paremtoje mokyklos bendruomenėje. Šios programos pagrindinis rėmėjas visame pasaulyje – Tarptautinė LIONS klubų asociacija. Tai didžiausia humanitarinės pagalbos organizacija pasaulyje, vienijanti beveik pusantro milijono žmonių iš 197 šalių.

Skaityti plačiau >

ANTRAS ŽINGSNIS Programa ANTRAS ŽINGSNIS: smurto prevencijos mokymo programa yra sukurta stiprinti socialinius gebėjimus ir mažinti vaikų socialines bei emocines problemas. Programa moko vaikus kelių svarbiausių sveikos socialinės ir emocinės raidos įgūdžių:

Skaityti plačiau >

ZIPIO DRAUGAI Tarptautinė programa „ZIPIO DRAUGAI” siekia pagerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Skaityti plačiau >

BLAIVI KLASĖ 2010 Mūsų mokyklos 8b klasės mokiniai dalyvauja nacionaliniame konkurse BLAIVI KLASĖ 2010.

Skaityti plačiau >

ĮVEIKIAME KARTU Nuo 2010 m.m. mokslo metų mokykloje startavo nauja programa antrų klasių mokiniams „ĮVEIKIAME KARTU“. Ši programa orientuota į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą, padedanti ugdyti vaikų atsparumą neigiamai aplinkos įtakai. Dalyvaudami programoje vaikai mokosi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, rasti išeitis kebliose situacijose.

Skaityti plačiau >