Naujienos

Mieli Tėveliai,

dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą mokyklai.

Kviečiame ir šiais metais skirti 2 % pajamų mokesčio mūsų mokyklai. Tai būtų didelė parama, kurią galėtume panaudoti mokinių ugdymo proceso gerinimui. Būsime Jums, tėveliai, labai dėkingi!

Pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio sumą galima ir dalimis: 0,5%, 1%, 1,5%.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191056814,
Paramos gavėjo pavadinimas – Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla,

Skaityti plačiau >

Kovo 11- oji viena iš svarbiausių datų Lietuvai. Iškilmingą šios dienos minėjimą Likiškėlių pagrindinėje mokykloje organizavo mokyklos skautai, kuriems vadovauja Alma Šimanskienė. Jie mokyklos bendruomenę pakvietė į neįprastą šventinį renginį „Lietuva –  tai mano  kraštas“.

Šventę pakiliais trimito garsais pradėjo aštuntokas   Lukas  Pikalauskas .  Vėliau skambėjo jautrūs žodžiai Lietuvai, jos grožiui, kalbai, žmonėms, buvo giedamas Lietuvos himnas. Bendruomenę sveikino mokyklos direktorius Donatas Vasiliauskas, ragindamas Tėvynę mylėti ne vien tik žodžiais, bet ir savo darbais, elgesiu.

Skaityti plačiau >

Brangūs tėveliai,
Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla kviečia teikti prašymus mokytis 2018-2019 m.m. ir su džiaugsmu pristato būsimų pirmokų mokytojas, nes juk pirmoji mokytoja – tai vienas svarbiausių žmonių mokykloje, lydėsiantis Jūsų pirmoką kiekvieną pamoką, kiekvieną įdomią ar sudėtingą akimirką. Prašome susipažinti su būsimų pirmokėlių mokytojomis:

Ligita Tribandienė

Lina Umbrasienė

Skaityti plačiau >

Tėvų susirinkimas 2018-02-28

Skaityti plačiau >

Šiandien Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė gražią šventę ,,Tau, Lietuva‘‘ ir taip paminėjo Lietuvos Valstybės gimtadienį. Šiai dienai bendruomenė ruošėsi iš anksto: puošė langus, mokyklos erdves, repetavo šokio žingsnelius. Rytas prasidėjo pilietiškumo pamoka, kurią vedė istorijos mokytoja M. Šapalienė su mokiniais. Nepaprastai švelniai ir jausmingai eilėraščius apie Lietuvą skaitė G. Jonynas, sielą virpino mokytojos L. Umbrasienės ansamblio ,,Šermukšnėlė‘‘ atliekamos dainos apie Tėvynę. Mokiniai pasakojo apie mūsų valstybės ištakas, kūrimąsi, Vasario 16-osios akto signatarus, šventine nuotaika dalinosi mokyklos direktorius D. Vasiliauskas.

Skaityti plačiau >

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Skaityti plačiau >

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Informuojame, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendaciją dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Skaityti plačiau >

Nors visiems žinoma, kad skaitymo nauda neišmatuojama, tačiau šiuolaikiniai vaikai nelabai nori skaityti. Siekdami parodyti, jog skaitymas gali būti patrauklus ir įdomus užsiėmimas, suteikiantis daug praktinės naudos, Likiškėlių pagrindinėje mokykloje vykdėme projektą ,,Kodėl verta skaityti knygas?‘‘ 7 – 8 klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Z. Bražinskiene du mėnesius ieškojo informacijos, bendravo su artimaisiais ir daug skaitė.

Skaityti plačiau >

Gindami Lietuvos valstybę, žvarbų 1991 m. sausio mėnesį, žmonės šildėsi prie laužų. Liepsnojantis laužas tapo Laisvės gynėjų dienos simboliu. Šį 2018 metų sausį laužai Vilniuje buvo uždegti minint 27-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines. Įspūdžiai, pabuvojus prie Laisvės laužų, buvo nepakartojami!

Skaityti plačiau >

Likiškėlių pagrindinės mokyklos bendruomenė Laisvės gynėjų pagerbimą pradėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 12-osios rytą, 8.00 val.,  mokyklos languose įsižiebė žvakučių liepsnelės, įsisegėme neužmirštuolės žiedą prie savo širdies – kaip atminties ir pagarbos ženklą kritusiems už laisvę.

Skaityti plačiau >