Mokyklos taryba - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nuostatai 2017

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybos pirmininkė

  • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė

Mokyklos tarybos nariai:

mokytojų atstovai:

  • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Gita Karnilienė, mokytoja, posėdžių sekretorė.

mokinių atstovai:

  • Karolina Kucavičiūtė, 8 a klasės mokinė;
  • Augustė Pigagaitė, 6b klasės mokinė;
  • Monika Kučinskaitė, 7b klasės mokinė;

mokinių tėvų atstovai

  • Linas Micka, tėvų atstovas;
  • Sigita Vailionienė, tėvų atstovė.
Grįžti
Redaguota : 2018 rugsėjo 20