Mokyklos darbuotojai - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Mokyklos darbuotojai

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacija, pareigos Auklėjamoji
klasė
El. pašto adresas
1. Donatas Vasiliauskas Direktorius donatasvasiliauskas@hotmail.com 
2. Daiva Čepanonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Ramutė Vitienė Socialinė pedagogė metodininkė rima.vitiene@gmail.com
4. Rimantė Adomaitienė Anglų kalba, vyr. mokytoja
5. Rimas Berulis Kūno kultūra, mokytojas metodininkas rimuib@gmail.com
6. Zita Bražinskienė Lietuvių kalba, vyr. mokytoja 6b zitabrazinskiene@gmail.com 
7. Aušra Brazionienė Specialioji pedagogė metodininkė veita2@gmail.com
8. Roma Cibulskienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja raguste@gmail.com
9. Daiva Čepanonienė Dorinis ugdymas (etika), mokytoja metodininkė 7b cepdaiva@gmail.com
10. Rasa Dainauskienė Užsienio kalba (anglų), vyr. mokytoja rasadainauskiene@gmail.com
11. Alvyra Grigaliūnienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja 3a alvyragrigaliuniene@gmail.com
12. Jolita Jančiauskienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja 4b jolitaj@gmail.com
13. Aušra Jankauskienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1a jankausra@gmail.com
14. Irena Janovskaja Kūno kultūra, mokytoja metodininkė 6a rinajana11@gmail.com
15. Giedrius Griškevičius Muzika, vyr. mokytojas griskevicius.giedrius@gmail.com
16. Antanas Jaruševičius Technologijos, mokytojas metodininkas antanasjar@gmail.com
17. Daina Jegelevičiūtė Biekšienė Psichologo asistentė
18. Dalia Jonikaitė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja 2a jonidalia@gmail.com
19. Jūratė Juškevičienė Fizika, vyr. mokytoja jujurate@gmail.com
20. Asta Karlonaitė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4a karlonasta@gmail.com
21. Gita Karnilienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 2b gitak@aktv.lt, gkarniliene@gmail.com
22. Irma Karpiejienė Užsienio kalba (anglų), vyr. mokytoja irma24uk@yahoo.co.uk
23. Jūratė Liubamirskaitė Dorinis ugdymas (tikyba) vyr. mokytoja mjotauta@gmail.com
24. Virginija Makaveckienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja makvir68@gmail.com
25. Irena Miglinienė Chemija, mokytoja metodininkė irenmig@gmail.com
26. Angelė Muliuolienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1b angele.muliuoliene@gmail.com
27. Silva Oškelienė Dailė, mokytoja metodininkė silva.oskeliene@gmail.com
28. Jūratė Puidokienė Technologijos, mokytoja metodininkė 5b jurate.puidokiene@gmail.com
29. Silva Rakauskaitė Muzika, vyr. mokytoja silvijari77@gmail.com
30. Vidutė Rutkauskienė Biologija, mokytoja metodininkė 8a viduter@gmail.com
31. Vilija Sližauskienė Šokis, mokytoja metodininkė vilijasli@gmail.com
32. Alvydas Smalstys Vyr. logopedas smalalv@gmail.com
33. Marytė Šapalienė Istorija, vyr. mokytoja milamar@zebra.lt
34. Odeta Šerelienė Užsienio kalba (anglų), vyr. mokytoja
35. Virginija Šerkšnienė Užsienio kalba (rusų), vyr. mokytoja 5a vserksniene@gmail.com
36. Daiva Šeštavickienė Informacinės technologijos, mokytoja metodininkė sestorama@gmail.com
37. Alma Šimanskienė Matematika, mokytoja metodininkė 7a valminaster@gmail.com
38. Lionė Tamkevičienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė lionetam@gmail.com
39. Lina Umbrasienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3b linutei123@gmail.com
40. Simona Užkurienė Prancūzų kalba, mokytoja simona.uzkuriene@gmail.com
41. Vidas Žemaitis Informacinės technologijos, mokytojas metodininkas vidasza55@gmail.com
42. Daliutė Žilinskienė Matematika, mokytoja metodininkė 8b daliute.zilinskiene@gmail.com

Ūkio ir pagalbinio techninio personalo sąrašas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Česnauskis Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui
2. Lina Meškelevičienė Vyriausioji buhalterė
3. Aušra Vasiliauskienė Raštinės vedėja
4. Daiva Balynienė Bibliotekos vedėja
5. Vidas Žemaitis Inžinierius kompiuterininkas
6. Simona Užkurienė Projektinio darbo specialistė
7. Marija Budrevičienė Operatorė
8. Danutė Kudarauskienė Rūbininkė
9. Audronė Franckevičienė Valytoja
10. Edita Ražanskienė Valytoja
11. Ona Paukštienė Valytoja
12. Laima Karpuškienė Valytoja
13. Aldona Buikuvienė Valytoja
14. Irena Aleškevičienė Valytoja
15. Evelina Dimšienė Valytoja
16. Lina Amšiejienė Valytoja
17. Vitas Cikanavičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
18. Jonas Vilkancas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
19. Gedas Ambrulevičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
20. Algis Abeciūnas Kiemsargis
Grįžti
Redaguota : 2017 balandžio 21