Mokyklos darbuotojai - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Mokyklos darbuotojai

Likiškėlių progimnazijos kolektyvas 2018-2019 m.m.

Likiškėlių progimnazijos kolektyvas 2018-2019 m.m.

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacija, pareigos Auklėjamoji
klasė
El. pašto adresas
1. Donatas Vasiliauskas Direktorius, ekonomika ir verslumas vyr. mokytojas donatasvasiliauskas@hotmail.com 
2. Daiva Čepanonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinis ugdymas (etika), mokytoja metodininkė cepanoniene.daiva@gmail.com
3. Aušra Jankauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3b ausrajankauskiene.lm@gmail.com
4. Rimantė Adomaitienė Anglų kalba, vyr. mokytoja rimantess@gmail.com
5. Jurgita Andriuškevičienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 2b jurga7777@gmail.com
6. Rimas Berulis Kūno kultūra, mokytojas metodininkas rimuib@gmail.com
7. Živilė Biekšienė Užsienio kalba (anglų), vyr. mokytoja 5b zivile.bieksiene@gmail.com
8. Zita Bražinskienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė 8b zitabrazinskiene@gmail.com
9. Aušra Brazionienė Specialioji pedagogė metodininkė veita2@gmail.com
10. Roma Cibulskienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja (priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja) PUG raguste@gmail.com
11. Rasa Dainauskienė Užsienio kalba (anglų),  mokytoja metodininkė rasadainauskiene@gmail.com
12. Asta Dvareckienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1a advareckiene@gmail.com
13. Giedrius Griškevičius Muzika, vyr. mokytojas griskevicius.giedrius@gmail.com
14. Irina Janovskaja Kūno kultūra, mokytoja metodininkė 8a rinajana11@gmail.com
15. Antanas Jaruševičius Technologijos, mokytojas metodininkas antanasjar@gmail.com
16. Dalia Jonikaitė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja 4a jonidalia@gmail.com
17. Jūratė Juškevičienė Fizika, vyr. mokytoja (nepagrindinės pareigos) jujurate@gmail.com
18. Deimantė Kašėtaitė Biologija,  vyr. mokytoja deimantekasetaite@gmail.com
19. Asta Karlonaitė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 2a karlonasta@gmail.com
20. Gita Karnilienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4b gkarniliene@gmail.com
21. Virginija Makaveckienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja (pailgintos dienos grupės auklėtoja) II-oji grupė makvir68@gmail.com
22. Inga Marčiulaitienė Anglų kalba, vyr. mokytoja imarciulaitiene@gmail.com
23. Irena Miglinienė Chemija, mokytoja metodininkė irenmig@gmail.com
24. Angelė Muliuolienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3b angele.muliuoliene@gmail.com
25. Silva Oškelienė Dailė, mokytoja metodininkė silva.oskeliene@gmail.com
26. Jūratė Puidokienė Technologijos, mokytoja metodininkė 7b jurate.puidokiene@gmail.com
27. Jurgita Ribinskaitė Geografija, vyr. mokytoja jurgitaribinsku@gmail.com
28. Sandra Selezniovienė Dailė, mokytoja (pailgintos dienos grupės auklėtoja) I-oji grupė  sandra.seleznioviene@gmail.com
29. Vilija Sližauskienė Šokis, mokytoja metodininkė (nepagrindinės pareigos) vilijasli@gmail.com
30. Alvydas Smalstys Vyr. logopedas smalalv@gmail.com
31. Marytė Šapalienė Istorija, vyr. mokytoja maryte.sapaliene@gmail.com
32. Virginija Šerkšnienė Užsienio kalba (rusų), vyr. mokytoja 7a vserksniene@gmail.com
33. Daiva Šeštavickienė Informacinės technologijos, mokytoja metodininkė (nepagrindinės pareigos) sestorama@gmail.com
34. Alma Šimanskienė Matematika, mokytoja metodininkė 5a simanskiene.alma@gmail.com
35. Lionė Tamkevičienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė lionetam@gmail.com
36. Ligita Tribandienė Pradinis ugdymas, mokytoja ligita.tribandiene@gmail.com
37. Lina Umbrasienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1b linutei123@gmail.com
38. Simona Užkurienė Prancūzų kalba, mokytoja simona.uzkuriene@gmail.com
39. Virginija Virmauskienė Dorinis ugdymas (tikyba) vyr. mokytoja (nepagrindinės pareigos) revucke@gmail.com
40. Ramutė Vitienė Socialinė pedagogė metodininkė rima.vitiene@gmail.com
41. Vidas Žemaitis Informacinės technologijos, mokytojas metodininkas vidasza55@gmail.com
42. Daliutė Žilinskienė Matematika, mokytoja metodininkė 6a daliute.zilinskiene@gmail.com

Ūkio ir pagalbinio techninio personalo sąrašas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Česnauskis Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui
2. Aušra Vasiliauskienė Raštinės vedėja
3. Daiva Balynienė Bibliotekos vedėja
4. Vidas Žemaitis Inžinierius kompiuterininkas
5. Simona Užkurienė Projektinio darbo specialistė
6. Ieva Radzvilienė Operatorė
7. Danutė Kudarauskienė Rūbininkė
8. Audronė Franckevičienė Valytoja
9. Edita Ražanskienė Valytoja
10. Ona Paukštienė Valytoja
11. Laima Karpuškienė Valytoja
12. Aldona Buikuvienė Valytoja
13. Irena Aleškevičienė Valytoja
14. Evelina Dimšienė Valytoja
15. Lina Amšiejienė Valytoja
16. Vitas Cikanavičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
17. Jonas Vilkancas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
18. Gedas Ambrulevičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
19. Algis Abeciūnas Kiemsargis
Grįžti
Redaguota : 2018 spalio 17