Mokyklos darbuotojai - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Mokyklos darbuotojai

Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokytojai 2017-2018 m.m.

Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokytojai 2017-2018 m.m.

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacija, pareigos Auklėjamoji
klasė
El. pašto adresas
1. Donatas Vasiliauskas Direktorius, ekonomika ir verslumas vyr. mokytojas donatasvasiliauskas@hotmail.com 
2. Daiva Čepanonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinis ugdymas (etika), mokytoja metodininkė cepanoniene.daiva@gmail.com
3. Aušra Jankauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė  2b ausrajankauskiene.lm@gmail.com
4. Rimantė Adomaitienė Anglų kalba, vyr. mokytoja rimantess@gmail.com
5. Rimas Berulis Kūno kultūra, mokytojas metodininkas rimuib@gmail.com
6. Živilė Biekšienė Užsienio kalba (anglų), vyr. mokytoja zivile.bieksiene@gmail.com
7. Zita Bražinskienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė 7b zitabrazinskiene@gmail.com
8. Aušra Brazionienė Specialioji pedagogė metodininkė veita2@gmail.com
9. Roma Cibulskienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja (priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja) raguste@gmail.com
10. Rasa Dainauskienė Užsienio kalba (anglų), vyr. mokytoja rasadainauskiene@gmail.com
11. Giedrius Griškevičius Muzika, vyr. mokytojas griskevicius.giedrius@gmail.com
12. Jolita Jančiauskienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja 1b jolitaj@gmail.com
13. Irina Janovskaja Kūno kultūra, mokytoja metodininkė 7a rinajana11@gmail.com
14. Antanas Jaruševičius Technologijos, mokytojas metodininkas antanasjar@gmail.com
15. Dalia Jonikaitė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja 3a jonidalia@gmail.com
16. Jūratė Juškevičienė Fizika, vyr. mokytoja (nepagrindinės pareigos) jujurate@gmail.com
17. Asta Karlonaitė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1a karlonasta@gmail.com
18. Gita Karnilienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3b gkarniliene@gmail.com
19. Virginija Makaveckienė Pradinis ugdymas, vyr. mokytoja (pailgintos dienos grupės auklėtoja) makvir68@gmail.com
20. Irena Miglinienė Chemija, mokytoja metodininkė irenmig@gmail.com
21. Angelė Muliuolienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 2b angele.muliuoliene@gmail.com
22. Silva Oškelienė Dailė, mokytoja metodininkė silva.oskeliene@gmail.com
23. Jūratė Puidokienė Technologijos, mokytoja metodininkė 6b jurate.puidokiene@gmail.com
24. Vidutė Rutkauskienė Biologija, mokytoja metodininkė viduter@gmail.com
25. Sandra Selezniovienė Dailė, mokytoja (pailgintos dienos grupės auklėtoja)  sandra.seleznioviene@gmail.com
26. Vilija Sližauskienė Šokis, mokytoja metodininkė (nepagrindinės pareigos) vilijasli@gmail.com
27. Alvydas Smalstys Vyr. logopedas smalalv@gmail.com
28. Marytė Šapalienė Istorija, vyr. mokytoja maryte.sapaliene@gmail.com
29. Virginija Šerkšnienė Užsienio kalba (rusų), vyr. mokytoja 6a vserksniene@gmail.com
30. Daiva Šeštavickienė Informacinės technologijos, mokytoja metodininkė (nepagrindinės pareigos) sestorama@gmail.com
31. Alma Šimanskienė Matematika, mokytoja metodininkė 8a simanskiene.alma@gmail.com
32. Lionė Tamkevičienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė lionetam@gmail.com
33. Ligita Tribandienė Pradinis ugdymas, mokytoja  4a ligita.tribandiene@gmail.com
34. Lina Umbrasienė Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4b linutei123@gmail.com
35. Simona Užkurienė Prancūzų kalba, mokytoja simona.uzkuriene@gmail.com
36. Virginija Virmauskienė Dorinis ugdymas (tikyba) vyr. mokytoja (nepagrindinės pareigos) revucke@gmail.com
37. Ramutė Vitienė Socialinė pedagogė metodininkė rima.vitiene@gmail.com
38. Vidas Žemaitis Informacinės technologijos, mokytojas metodininkas vidasza55@gmail.com
39. Daliutė Žilinskienė Matematika, mokytoja metodininkė 5a daliute.zilinskiene@gmail.com

Ūkio ir pagalbinio techninio personalo sąrašas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Česnauskis Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui
2. Aušra Vasiliauskienė Raštinės vedėja
3. Daiva Balynienė Bibliotekos vedėja
4. Vidas Žemaitis Inžinierius kompiuterininkas
5. Simona Užkurienė Projektinio darbo specialistė
6. Ieva Radzvilienė Operatorė
7. Danutė Kudarauskienė Rūbininkė
8. Audronė Franckevičienė Valytoja
9. Edita Ražanskienė Valytoja
10. Ona Paukštienė Valytoja
11. Laima Karpuškienė Valytoja
12. Aldona Buikuvienė Valytoja
13. Irena Aleškevičienė Valytoja
14. Evelina Dimšienė Valytoja
15. Lina Amšiejienė Valytoja
16. Vitas Cikanavičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
17. Jonas Vilkancas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
18. Gedas Ambrulevičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
19. Algis Abeciūnas Kiemsargis
Grįžti
Redaguota : 2018 birželio 18