Vizija ir misija - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Vizija ir misija

Vizija Moderni, demokratiška, aprūpinta geriausia technologine įranga, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai pagrindinė mokykla, užtikrinanti ugdymo kokybę ir socialinį teisingumą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams.
Misija Sudarydama sąlygas formuotis visapusiškai asmenybei, užtikrina galimybę ugdymui(si) pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir specialiąsias programas. Ugdo sąžiningą, harmoningą asmenybę, gebančią integruotis į visuomenę. Skatina bendruomenės narių kūrybiškumą.
Grįžti
Redaguota : 2016 gruodžio 3