Metodinė taryba - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė: Rasa Dainauskienė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

 • Donatas Vasiliauskas, direktorius,
 • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Angelė Muliuolienė, pradinių klasių ir pagalbos mokiniui metodinės grupės pirmininkė,  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Antanas Jaruševičius, menų, dorinio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytojas metodininkas
 • Živilė Biekšienė, lietuvių ir užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
 • Alma Šimanskienė, matematikos, informacinių technologijų, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Daiva Balynienė, bibliotekininkė,
 • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
 • Alvydas Smalstys, vyr. logopedas,
 • Simona Užkurienė, projektinio darbo specialistė, prancūzų kalbos mokytoja,
 • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė.
Grįžti
Redaguota : 2018 spalio 17