Metodinė taryba - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė: Rasa Dainauskienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja.

Nariai:

 • Donatas Vasiliauskas, direktorius,
 • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Dalia Jonikaitė, pradinių klasių ir pagalbos mokiniui metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja,
 • Irena Janovskaja, menų, dorinio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,
 • Virginija Šerkšnienė, lietuvių ir užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja,
 • Marytė Šapalienė, matematikos, informacinių technologijų, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji istorijos mokytoja,
 • Daiva Balynienė, bibliotekininkė,
 • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
 • Alvydas Smalstys, vyr. logopedas,
 • Simona Užkurienė, projektinio darbo specialistė,
 • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė.
Grįžti
Redaguota : 2018 vasario 14