Metodinė taryba - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė: Daliutė Žilinskienė, matematikos mokytoja metodininkė.
Nariai:

  • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Daiva Balynienė, bibliotekos vedėja,
  • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
  • Irena Janovskaja, kūno kultūros mokytoja metodininkė,
  • Gita Karnilienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Vidutė Rutkauskienė, biologijos mokytoja metodininkė,
  • Virginija Šerkšnienė, užsienio kalbos (rusų) vyresnioji mokytoja,
  • Alma Šimanskienė, matematikos mokytoja metodininkė,
  • Simona Užkurienė, projektinio darbo specialistė,
  • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė.
Grįžti
Redaguota : 2017 kovo 1