„Lietuvybės centras“ - Alytaus Likiškėlių progimnazija

„Lietuvybės centras“

 

Norintys lankyti „Lietuvybės centrą“ gali kreiptis telefonu: 8 315 75715

Užsiėmimai vyksta kiekvieną antradienį 15 val.

Lietuvių kalbos užsiėmimai „Lietuvybės centre“ vyksta kiekvieną trečiadienį 15.30 val.

 

„Lietuvybės centro“ vadovas, muzikos mokytojas, etnokultūros specialistas Giedrius Griškevičius, tel.nr.: 864532791, el.paštas: griskevicius.giedrius@gmail.com

lietuvių kalbos mokytoja Zita Bražinskienė, tel. nr.: 865606654, el.paštas: zitabrazinskiene@gmail.com

projektinio darbo specialistė Simona Užkurienė, el.paštas: simona.uzkuriene@gmail.com

 

„Lietuvybės centro“ programa skirta padėti visiems vaikams turtinti savo gimtąją kalbą ir tautinę savimonę, palengvinti vaikų, grįžusių iš emigracijos, integraciją. Lankydami šį centrą vaikai turės galimybę išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, šokių,  ratelių, žaidimų, groti, pasidaryti nesudėtingų liaudies instrumentų (skudučių, birbynių, ūžlių), iš arčiau susipažinti su pasakojamąja bei smulkiąja tautosaka, tautodaile, nagrinėti Lietuvos etnografinius regionus, gamintis tradicinius lietuviškus patiekalus. Kultūrinių pažintinių išvykų metu vaikai aplankys Lietuvos istorines vietas, pasivaikščios piliakalniais, dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose. Pagilins žinias apie savo regiono istoriją ir geografiją. Centre taip pat teikiama pagalba mokantis lietuvių kalbos atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius.

 

Sekite mus:   

Vaikų Velykėlės 2018

Kovojusius už laisvę pagerbė ir Lietuvybės centro vaikai

Lietuvybės centro mokiniai apsilankė Dzūkijos nacionalinio parko muziejuje

Jurgis Didžiulis

Jurgis Didžiulis

Grįžti
Redaguota : 2018 balandžio 16