Komisijos ir darbo grupės - Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė: Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pradinio ugdymo);
Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė;
Sekretorė: Marytė Šapalienė, istorijos vyresniojo mokytoja;
Nariai:

 • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
 • Aušra Jankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Daiva Čepanonienė, etikos mokytoja metodininkė,
 • Alvydas Smalstys, vyresnysis logopedas.

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2015-2016 m. m.

Etikos komisija

Komisijos pirmininkė: Asta Karlonaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Sekretorė: Marija Budrevičienė, operatorė;
Nariai:

 • Daiva Čepanonienė, etikos mokytoja metodininkė,
 • Daliutė Žilinskienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Edita Ražanskienė,  valytoja,
 • Alma Šimanskienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Strateginio plano ir metinės veiklos plano sudarymo darbo grupė

Grupės pirmininkė: Erika Poškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Grupės koordinatorius: Donatas Vasiliauskas, direktorius;
Nariai:

 • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė,
 • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
 • Aušra Jankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Daiva Čepanonienė, etikos mokytoja metodininkė,
 • Virginija Makaveckienė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja,
 • Simona Užkurienė, projektų vadovė.

 

Grįžti
Redaguota : 2017 kovo 2