Komisijos ir darbo grupės - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė: Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pradinio ugdymo);
Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė;
Sekretorė: Marytė Šapalienė, istorijos vyresniojo mokytoja;
Nariai:

 • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
 • Daiva Čepanonienė, direktoiaus pavaduotoja ugdymui (pagrindinis ugdymas), etikos mokytoja metodininkė,
 • Alvydas Smalstys, vyresnysis logopedas.
 • Angelė Muliuolienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Inga Modėjūtė, sveikatos priežiūros specialistė.

Direktoriaus įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos planas 2017-2018 m.m.

Etikos komisija

Komisijos pirmininkė: Asta Karlonaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Sekretorė: Marija Budrevičienė, operatorė;
Nariai:

 • Daiva Čepanonienė, direktoiaus pavaduotoja ugdymui (pagrindinis ugdymas), etikos mokytoja metodininkė,
 • Daliutė Žilinskienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Edita Ražanskienė,  valytoja,
 • Alma Šimanskienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Strateginio plano ir metinės veiklos plano sudarymo darbo grupė

Grupės pirmininkė: Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Grupės koordinatorius: Donatas Vasiliauskas, direktorius;
Nariai:

 • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė,
 • Aušra Brazionienė, specialioji pedagogė metodininkė,
 • Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pradinis ugdymas), pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Virginija Makaveckienė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja,
 • Simona Užkurienė, projektinio darbo specialistė.

 

Grįžti
Redaguota : 2018 rugsėjo 5